Vùng đất Kiên Lương (Kiên Giang) là nơi sinh sống lâu đời của đồng bào Khmer, vậy nên khi đến đây bạn có thể thấy thốt nốt mọc ở khắp nơi, như một phần không thể tách rời trong đời sống của họ.

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
Du Lich © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google