US News có bài viết đánh giá về quá trình phát triển mạnh mẽ và xếp hạng thứ 32 trong số những quốc gia tốt nhất thế giới.

Các chuyên gia đã sử dụng 65 tiêu chí để đánh giá quốc gia được xếp hạng, gồm các nhóm: mức độ hấp dẫn về du lịch, các quyền của con người, ảnh hưởng văn hóa, khả năng phát triển kinh doanh, di sản, mức độ cởi mở với kinh doanh, đặc trưng khác biệt, sức mạnh trên trường quốc tế và chất lượng cuộc sống.

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
Du Lich © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google