Cùng S Việt Nam tìm hiểu về đặc sản chè đâm của người Thái ở Thanh An, Thanh Chương, Đô Lương (Nghệ An).

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
Du Lich © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google